16 maart de eerste inspiratieavond van Transitie ZuidtrAnt VZW!

Transitie ZuidtrAnt vzw is opgericht op 16 november 2016.

Deze vereniging heeft als doel een forum te bieden aan alle transitie-initiatieven in en rond Antwerpen.

Die initiatieven zijn lokale transitiegroepen, voedselteams, samentuinen, repair-café’s, autodeelgroepen, energiecoöperaties…en nog veel meer.

Als eerste inspiratieavond kozen we een thema dat jullie niet zal vervelen:

Thomas Rau die het belang van duurzaam omgaan met de aarde hard maakt, laten we kort aan ’t woord via filmfragmentjes.

Tim Vekemans en Dimitri Minten, 2 architecten die het aandurfden om het niet-bouwen als onderzoek uit te spitten als iets winstgevend, nemen ons mee in verschillende tactieken om die vernieuwde blik op ruimte en materiaal te leren kennen.

We verwelkomen jullie graag op donderdag 16 maart te 19,30u in Kaleidoscoop te Mortsel.

Bekijk hier de uitnodiging

Meer info?  Contacteer Koen Hardy

0477338910      koen.hardy@telenet.be

Advertenties

Under Construction!

Deze maand werken we aan de verbetering van onze website.

Sommige informatie zal dus nog niet up-to-date zijn.

Aarzel niet om ons te contacteren op info@zuidtrant.be indien je specifieke vragen hebt of graag mee ons team van vrijwilligers wil komen versterken.

Zuidtrant is een coöperatie van burgers dus kom erbij!

Samen draaien we de knop om!

 

Het is nog niet te laat!

Als je ingeschreven hebt voor een aandeel en de mail voor de betaling hebt ontvangen, wacht dan niet langer met de betaling! Als de betaling bij de aankoop van je aandeel nog vòòr 1 januari 2017 op onze rekening staat (en je rekent best een paar dagen voor de banktransactie), heb je recht op belastingvermindering.

In 2017 kan je op basis van het fiscaal attest, dat we u begin 2017 bezorgen, van een mooie belastingsvermindering van 45 euro per aandeel genieten (volgens de voorwaarden opgenomen in Art 146/33 WIB 92)

Als je inschrijft na 25 december 2016, zal je pas in 2018 in aanmerking kunnen komen voor belastingvermindering (op aanslagjaar 2017).

Prettig eindejaar aan iedereen!

Nieuwsbrief oktober en start aandelenverkoop

o   We hebben niet stil gezeten de afgelopen maanden. Achter de schermen is er hard gewerkt door onze vrijwilligers. Offertes opmaken en indienen, subsidiedossiers invullen, projectvergaderingen,….De volgende horde is genomen! Lees onze nieuwbrief van oktober: nieuwbrief-oktober-2016-1.

o   ZuidtrAnt start met eerste oproep voor verkoop van aandelen. Interesse, ga naar www.zuidtrAnt.be/ik-wil-een-aandeel-kopen

Aandelenverkoop start

Eindelijk is het zover! We starten met de verkoop van aandelen. Dit via een openbaar aanbod van aandelen. We starten met één aandeel per coöperant. Als we projecten starten die meer financiering vragen, doen we nog een oproep en kan je meerdere aandelen aankopen (tot maximum 5000 EUR/coöperant).

Wilt u een aandeel kopen? Daar zijn wij uiteraard verheugd over. Voor de goede orde moet u zich toch even verdiepen in de informatienota. Daarin staat ook een link naar een onlineformulier waarmee u aan ons uw gegevens kunt doorgeven. Hartelijk bedankt!

Eandis van jou en mij. TEKEN DE PETITIE en vertel het verder

De intercommunales die onder het werkingsgebied van Eandis vallen, zijn op zoek naar vers kapitaal. Daarvoor willen ze fusioneren tot één bedrijf, Eandis Assets, en willen ze een private partner aantrekken. De keuze is uiteindelijk gevallen op een Chinees staatsbedrijf. De private partner zal kunnen rekenen op een vrij zeker rendement van 5% op het ingebrachte kapitaal. Dat betekent dat er jaarlijks meer dan 30 miljoen euro naar China gedraineerd zal worden. Dit dividend wordt uiteindelijk betaald door jou en mij, via de doorrekening in de energiefactuur.

Organisaties vanuit het middenveld (vakbonden, gezinsbond, samenlevingsopbouw, REScoop.Vlaanderen, …) hebben hiertegen gereageerd: Het bestuur van Eandis (steden en gemeenten) moet leren samenwerken met zijn burgers, ipv op zoek te gaan naar kapitaal bij een Chinees staatsbedrijf. We vragen ons af waarom er niet gezocht wordt naar een formule waarbij het spaargeld van burgers aangesproken wordt. Er staat nu 250 miljard euro geparkeerd op de spaarboekjes van onze banken en dit brengt nauwelijks nog iets op.

Omdat de finale beslissing op 3/10/2016 valt, willen we nog druk zetten en hebben we een petitie gelanceerd. Deze gaat nu viraal.

We willen de macht van het getal laten werken en daarvoor zijn er veel handtekeningen nodig. We rekenen daarvoor ook op jullie, om dit te ondertekenen op http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/eandis en de link verder te verspreiden onder jullie kennissenkring.

Samen duurzaam verbeteren van energiebeheer in scholen

Op 5 augustus 2016 diende ZuidtrAnt een projectdossier in bij Be Planet, een stichting die een oproep lanceerde voor duurzame projecten. Eind 2016 weten we of we geselecteerd zijn voor een ondersteuning.

Ingediend project: Samen duurzaam verbeteren van energiebeheer in scholen

Looptijd: 2016 – 2017

Beschrijving: Dit project wil een drietal scholen helpen bij het duurzaam maken van hun energieverbruik. Energiebeheer in scholen wordt vaak stiefmoederlijk behandeld wegens gebrek aan tijd en prioriteit bij de schoolbeheerders. Door dit energiebeheer aan te pakken en goed op te volgen kan er heel wat bespaard worden in de lopende uitgaven van een school. Het is een kwestie van een eenvoudig beheer op poten te zetten waar monitoring een basis is.

Bezoek aan schoolinstallaties door experten leert ons dat met beperkte maatregelen en beter beheer al snel een energiewinst van 5 tot 10% kan gerealiseerd worden zonder aan comfort in te boeten of grote investeringen te doen. Dit wordt bevestigd door de eerste resultaten van het CAVES project in Vlaams Brabant (http://www.thinkcore.be/projecten/caves-energieke-scholen/). Door renovatieprojecten te koppelen aan het masterplan van de school waarvoor subsidies kunnen bekomen worden, kan de terugbetalingstermijn van de investering die de school zelf moet doen verkort worden tot om en bij de 10 jaar (door besparing op de energiekosten).

ZuidtrAnt kan de kosten en de investering pre-financieren en daarvoor beroep doen op haar eigen coöperanten en op de ouders die aandelen kunnen kopen. De ouders beseffen dat hun kinderen in een ‘klimaatvriendelijkere’ school verblijven en krijgen jaarlijks een dividend op hun aandeel in de coöperatie.

We starten het eerste jaar met een drieledig ‘kennismakingspakket’ om de school te leren kennen en het bewustzijn rond de mogelijkheden van energiebesparing te verhogen. Er zijn drie luiken: scan, monitoring en educatief pakket.

In vier scholen in de zuidrand van Antwerpen hebben we eerste verkennende contacten gehad.  We wensen in september 2016 te starten in een ‘pilootschool’ en hopen daarvoor steun te krijgen van Be Planet. Een geslaagde aanpak bij de pilootschool zal zeker bijdragen om andere scholen te overtuigen van onze positieve inbreng. Als dit project voor 3 scholen slaagt kan het herhaald worden voor zoveel mogelijk scholen in ons werkgebied en kunnen we de expertise ter beschikking stellen van andere energiecoöperaties (via Rescoop) en organisaties.

Partners: ZuidtrAnt werkt hiervoor samen met partners die reeds ervaring hebben rond soortgelijke projecten:

  • Voor de pilootschool hebben we gevraagd aan CORE – ingenieur-studenten uit Leuven – http://www.rvo-society.be/projecten/core – om ons te helpen bij het realiseren van het educatieve luik, zodat we zo eigen expertise kunnen verbeteren en dit voor andere scholen zelfstandig kunnen verder zetten.
  • We hebben met EnergieID http://www.energieid.be afspraken gemaakt om hun platform te gebruiken voor de online monitoring van de meetresultaten die we verzamelen met speciale meetsondes (vb Fluksometer). Op die manier kan de school niet alleen hun verbruik monitoren, maar ook vergelijken met gelijkaardige installaties.
  • Efika Engineering http://www.efika.be is bereid de energie-audit en analyse te maken.

Met deze partners hebben we al uitvoerig gecommuniceerd en concrete afspraken gemaakt.

Contactpersoon: Arnold Van Hove     arnold.vanhove@skynet.be

 

 

 

Eindelijk erkenning!

Een coöperatie oprichten, dat is ook voldoen aan allerlei administratieven verplichtingen. Eén daarvan is erkend worden door de de NRC, de Nationale Raad voor de Coöperatie. Daarvan ontvingen we nu nieuws dat onze coöperatie, de ZuidtrAnt, erkend is (en dit voor onbepaalde duur!). Daarmee hebben we weer een horde genomen om straks publiek kapitaal te kunnen verwerven.

We houden jullie op de hoogte!

Erkenning